ΑΡΧΙΚΗ

12ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ & ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

 

Η Διεθνής Ένωση για τη Μελέτη της Μεσαιωνικής και Νεότερης Κεραμικής της Μεσογείου (Association Internationale pour l’Étude des Céramiques Médiévales et Modernes en Méditerranée: AIECM3) είναι μια διεθνής ένωση που στόχο έχει να προβάλει και να ενισχύσει τη μελέτη των μεσαιωνικών και νεότερων κεραμικών που έχουν παραχθεί στη Μεσόγειο (www.aiecm3.com).

Γεννήθηκε το 1992 ως AIECMμε πρωτοβουλία μιας ιδρυτικής ομάδας ερευνητών της μεσαιωνικής κεραμικής που προέρχονταν από διαφορετικές χώρες της Μεσογείου. Ασχολήθηκε αρχικά αποκλειστικά με τη μελέτη της δυτικής μεσαιωνικής κεραμικής προτού επεκταθεί και στο ανατολικό κομμάτι της Μεσογείου περικλείοντας και το βυζαντινό κόσμο.

Το 2012, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στη Silvèsτης Πορτογαλίας, αποφασίσθηκε να διευρυνθεί το ερευνητικό πεδίο της Ένωσης ώστε να περιλαμβάνει και τη νεότερη περίοδο. Έτσι γεννήθηκε η AIECM3.

Η Ένωση διοργανώνει κάθε τρία χρόνια ένα μεγάλο συνέδριο και κατά περιόδους μικρότερα θεματικά των οποίων δημοσιεύει τα Πρακτικά. Στόχος των συνεδρίων αυτών είναι να παρουσιαστεί η αιχμή της έρευνας σε κάθε ειδικό πεδίο που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της μεσαιωνικής και νεότερης κεραμικής αλλά και να προκύψουν γενικότερα συμπεράσματα από τη μελέτη των κοινωνιών που παρήγαγαν, εξήγαγαν, εισήγαγαν και εν τέλει κατανάλωναν τα κεραμικά αυτά. Για το λόγο αυτό επιλέγονται θεματικοί άξονες που διευκολύνουν την ένταξη των ανακοινώσεων σε γενικότερες θεματικές ομάδες και την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.

Το επόμενο συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αθήνα από 21 έως 27 Οκτωβρίου 2018.

Το 12ο Συνέδριο συνδιοργανώνεται από τον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με πρωτοβουλία του πρώτου, και με την ενεργό συμμετοχή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας & Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας) και του Κέντρου Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής (Ίδρυμα οικογ. Γ. Ψαροπούλου), με την ευγενική χορηγία της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, ιδιωτών χορηγών και πολιτιστικών ιδρυμάτων από το εξωτερικό.

Οι θεματικοί άξονες του προσεχούς συνεδρίου είναι οι εξής:

– Εργαστήρια και κεραμική τεχνολογία

– Κεραμολογία και Αρχαιομετρία

– Η κεραμική ως παράγοντας εμπορικών σχέσεων και τα ναυάγια

– Η κεραμική ως παράγοντας κοινωνικής συνοχής ή διαφοροποίησης

– Νέα ευρήματα

Περισσότεροι από 160 σύνεδροι από 4 ηπείρους έχουν δηλώσει συμμετοχή για το προσεχές συνέδριο της Αθήνας το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης έκθεση νεότερων κεραμικών από την Άρτα, έκθεση φωτογραφίας εντοιχισμένων σκυφίων και ημερήσια εκδρομή στην Θήβα και τη Χαλκίδα όπου οι σύνεδροι θα έρθουν σε άμεση επαφή με τα κεραμικά ευρήματα των πρόσφατων ερευνών στην περιοχή.