ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στη δ/νση:

aiecm3athens2018@arch.uoa.gr